ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διδακτικό Προσωπικό

Έμπειροι και με παιδαγωγική κατάρτιση καθηγητές αποτελούν το διδακτικό προσωπικό μας. Η συνεχής επιμόρφωση τους με σεμινάρια πάνω στις νέες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και η εξοικείωση τους με τα νέα τεχνολογικά μέσα εγγυώνται ολοκληρωμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής.

Μεθοδολογία

How can you love a new language and open your world?

Βιωματική μάθηση

Στη διαδικασία της μάθησης, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο.

Μια νέα γνώση κατακτάται πιο άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά όταν βιώνεται. Η γλώσσα αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό και για να την μάθεις, πρέπει να την χρησιμοποιείς. Μαθαίνουμε, λοιπόν, την ξένη γλώσσα όχι μόνο μέσα από απλές ασκήσεις αλλά χρησιμοποιώντας την νέα γνώση που μαθαίνουμε μέσα σε παιχνίδια, δραστηριότητες και σχέδια δράσης σε συνάρτηση με την καθημερινή ζωή. Παιχνίδια ρόλων, storytelling, role- playing, brainstorming και παιχνίδια προσομοίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος  έτσι ώστε να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. Γιατί μαθαίνουμε καλύτερα μέσα στην ομάδα!

Μαθητοκεντρική διδασκαλία

Στη διαδικασία της μάθησης, έχουμε διαπιστώσει ότι δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο.

Μια νέα γνώση κατακτάται πιο άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά όταν βιώνεται. Η γλώσσα αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό και για να την μάθεις, πρέπει να την χρησιμοποιείς. Μαθαίνουμε, λοιπόν, την ξένη γλώσσα όχι μόνο μέσα από απλές ασκήσεις αλλά χρησιμοποιώντας την νέα γνώση που μαθαίνουμε μέσα σε παιχνίδια, δραστηριότητες και σχέδια δράσης σε συνάρτηση με την καθημερινή ζωή. Παιχνίδια ρόλων, storytelling, role- playing, brainstorming και παιχνίδια προσομοίωσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος  έτσι ώστε να μαθαίνουμε διασκεδάζοντας. Γιατί μαθαίνουμε καλύτερα μέσα στην ομάδα!

Χρήση ηλεκτρονικής διδασκαλίας

Το μάθημα συνδυάζεται με τη χρήση σύγχρονων διαδραστικών πινάκων ( Smartboards Whiteboards) και ebooks. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει Διαδικτυακή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ύλης και Προόδου, όπου το διδακτικό προσωπικό μας ενημερώνει συνεχώς και παρέχουμε την ευκαιρία extra εξάσκησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-europalso.

Στα τμήματα ενηλίκων ή και σε κατά περίπτωση ανάγκης εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ενισχυτική Διδασκαλία- Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Αποδίδουμε καλύτερα και πετυχαίνουμε τους στόχους μας όταν μας δείχνουν τον τρόπο και τις κατάλληλες στρατηγικές. Οι καθηγητές μας ενδιαφέρονται και προσαρμόζουν την διαδικασία διδασκαλίας στις ανάγκες του κάθε παιδιού. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προετοιμασίας εξετάσεων παρέχονται extra ώρες ενίσχυσης και μέρες προσομοίωσης εξετάσεων.